Facebook

RólunkA kézműves tanya bejárata

A kézműves tanyát a Tanyavilág Kulturális Egyesület működteti. A szervezetet 1991-ben alapítottuk. 1993-ban a cégbíróság által bejegyzett társadalmi szervezet lett. Tagjaink zömmel tanyán élő értelmiségiek, de csatlakoztak olyan emberek is, akik nagyon szeretik a tanyasi életmódot, és feladatuknak tekintik a hagyomány őrzését, a népi mesterségek megtanulását, valamint annak átadását.

Az Egyesület tevékenysége jórészt ugyan a népi kismesterségek tanításán alapul, de a tanyákon élő lakosság részére is szervezünk olyan programokat, melyek az itt élő embereket érdeklik.

A lassan 20 éve működő Egyesületünk minden évben szervezi és végzi ezeket a tevékenységeket teljes lelkesedéssel, és teljes odaadással. Non-profit szervezet lévén tagdijakból, adományokból, támogatásokból, pályázatokból tartja fenn magát.

Tevékenységünk kora tavasztól késő őszig tart. Nyáron kézműves alkotótáborokat, napközis foglalkoztatót szervezünk.

Az Egyesület aktualitásnak megfelelően, de legalább negyedévente egy alkalommal ülésezik. Természetesen a közeli tanyákon élő Egyesületi tagjainkkal szinte napi kapcsolatunk van, de sokan a Tsz-ek felbomlása után, mint „agrár értelmiségiek”, máshol kerestek megélhetést, így az alapító tagjainkból 8 fő él közvetlen közelben. A többiek elkerültek 50-160 km-es távolságba. Az Egyesületből nem léptek ki, így regisztrált tagjaink maradtak. Velük évente egy alkalommal találkozunk.

 

Oktatók

 

Dunai Anita Zubály Sándor Mikó Piroska Mojzer Margit Hejbel Ildikó Nagy Veronika
Dunai Anita
Bőr- textilmunkák
 
 
Zubály Sándor
Játékmester
 
 
Mikó Piroska
Táborvezető,
Agyagozás,
Korongozás
Mojzer Margit
Kosárfonás
 
 
Hejbel Ildikó
Szövés
 
 
Nagy Veronika
Gyöngyszövés
 
 

 

Munkaterv 2020.I. negyedév

Évad kezdete- munkaterv megbeszélése, tervek 2020
Egyesületi székhely állagának javítási tervei
Alapfokú tanfolyamok meghirdetése
Pályázatok készítése-lehetőségek megbeszélése
Költségvetési terv


II. negyedév

Pályázatok elkészítése, beadása
Tavaszi rendezvényeink
Tanyasi szokások -Nyílt napok- népi kismesterségek tanítása
Kert és terep rendezés - folyamatos
Tanfolyamok -emeltszintű, haladók részére- heti váltásban


III. negyedév

Szalma gyűjtés -arató ünnepségek- arató díszeink
Alkotóház: őszi színeink


IV. negyedév

Terménybegyűjtés-túrák, kirándulások
Tanyasi szüreti mulatság, hagyományos batyus bál

Tanyasi Esték - filmvetítés, minden héten-hétvégén

Anyaggyűjtés a Tanyavilág Kalendáriumhoz
Téli ünnepkörök - Mikulás és Karácsony
Tanyavilág Kalendárium megjelentetése
Évértékelő - évadzárás
Szilveszteri Csoda-más helyszínnel

 

BarátainkFlamand barátaink

2000-től van kapcsolta a Tanyavilág Kulturális Egyesületnek Belgiumban élő flamand barátokkal.

Legelőször André Inghels látogatott el a székhelyre és tartott egy előadást hazájáról, a táborban lakók részére.

A kapcsolatfelvétel közvetlenül a 2009-es évben történt meg.

 

 

--> Megközelítés

 

Nemzeti Kulturális Alap
Nemzeti Együttműködési Alap
Nemzeti Civil Alapprogram
TANYAVILÁG v.z.w.
Jasmijnlaan 32,
8200 OOSTKAMP
(Belgium)
www.tabortipp.hu